لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

۹۰ درصد تولیدات در بازار لوازم خانگی داخلی است

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، نصیری با بیان اینکه ۹۰ درصد تولیدات در بازار لوازم خانگی داخلی است، گفت: بازار