لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اتوماسیون خانه

اخبار لوازم خانگی خانه هوشمند لوازم خانگی خارجی

پیشرفت دستگاههای هوشمند خانگی تا ۲۰۲۰/ روند رو به رشد اینترنت اشیا در منازل

admin
اینترنت اشیا در حوزه خانگی بسیار پیشرفت کرده و در آینده زندگی انسان را دگرگون می کند. به نظر می رسد روند اتوماسیون خانه‌ها یکی