لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اجاق گاز هوشمند لمسی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

اجاق گاز هوشمند لمسی ساخته شد

admin
ال کا ایران : یک مخترع ایرانی موفق به طراحی و ساخت اجاق گازهای لمسی هوشمند شد که می تواند در زمان نشت گاز، به