لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

احتکار ۲۱ هزار تلویزیون

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

احتکار ۲۱ هزار تلویزیون با ارزش میلیاردی در یک انبار

admin
رییس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: در ایام اخیر ۳۰ انبار احتکار شده کشف گردید که احتکار ۲۱ هزار تلویزیون در یک انبار یکی از آنهاست