لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارز دو نرخی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

دست های پنهان در واردات کالا در سایه ارز دو نرخی

admin
حسن نژاد نماینده مجلس با اشاره به نقش دست های پنهان در واردات کالا گفت: تا زمانیکه کالای خارجی با مزیت دو نرخی ارز وارد