لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اسامی دریافت کنندگان ارز

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

شریعتمداری خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز شد

admin
وزیر صمت، گفت: این وزارتخانه انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی را از بانک مرکزی خواستار شده است.