لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

استاندارد تولید لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

استاندارد تولید لوازم خانگی در ایران سخت تر است

admin
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: استاندارد تولید این بخش در ایران سخت تر از شرق آسیا و حتی اروپاست.