لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

استراتژی اقتصادی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

بخش خصوصی در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت کند

admin
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور، باید در تدوین استراتژی صنعتی