لوازم خانگی تولیپس

اصلاح کارت اعتباری خرید کالا

اخبار لوازم خانگی

تقاضای «شش‌گانه» برای اصلاح طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

admin
رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در قالب شش تقاضا، خواستار تغییر و اصلاح در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که طبق گفته مسئولان
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تقاضای «شش‌گانه» برای اصلاح طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

admin
رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در قالب شش تقاضا، خواستار تغییر و اصلاح در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که طبق گفته مسئولان