لوازم خانگی تولیپس

افزایش احتکار

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

با توزیع کالا از طریق کوپن، فساد در اقتصاد چند برابر می شود

admin
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه افزایش احتکارها در کشور نوعی بار روانی دارد، گفت: با توجه به فساد موجود در کشور اگر بار