لوازم خانگی تولیپس

افزایش مقاومت الکترونیکی

سایر خبرها

تولید نانوپوشش‌هایی برای افزایش مقاومت مکانیکی قطعات الکترونیکی

admin
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از روشی ساده و ارزان موفق به تولید آزمایشگاهی نانوپوشش‌هایی از جنس آلیاژ نیکل-آهن شدند که منجر به افزایش