لوازم خانگی تولیپس

امور فضای مجازی

سایر خبرها

علماو اساتید خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند

admin
سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ