لوازم خانگی تولیپس

امیر قدیمی نژاد

سایر خبرها

شمارش معکوس برای ورشکستگی بنکداران پارچه/نیمی از واحدهای صنفی تعطیل شدند

admin
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه با بیان اینکه این صنف در آستانه ورشکستگی است،گفت: از 7 هزار واحدهای صنفی که عضو این اتحادیه