لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اپلیکیشن کیف پول اپل

اخبار لوازم خانگی فناوری لوازم خانگی ایرانی

کارت شناسایی دانشجویی به اپلیکیشن «کیف پول اپل» اضافه می شود

admin
دانشجویان سه دانشگاه می توانند کارت شناسایی دیجیتال خود را به اپلیکیشن «کیف پول اپل» اضافه کنند و با کمک آن وارد خوابگاه شوند یا