لوازم خانگی تولیپس

ایوانکا ترامپ

سایر خبرها فناوری

ایوانکا ترامپ هم از ایمیل شخصی برای انجام امور دولتی استفاده می‌کند

admin
استفاده از ایمیل شخصی برای انجام امور دولتی مربوط به کاخ سفید محدود به جرد کوشنر داماد ترامپ نیست و همسر وی ایوانکا ترامپ نیز