لوازم خانگی تولیپس

بارکد

سایر خبرها

طراحی بارکدهای جدید برای تشخیص مرسولات اینترنتی

admin
مدیرکل امور پست بین الملل شرکت ملی پست از تصمیم اتحادیه پستی جهانی برای درج بارکدهای اختصاصی برای تشخیص مرسولات پستی اینترنتی از غیر اینترنتی