لوازم خانگی تولیپس

بازار لوازم خانگی ترکیه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

روند روبه رشد بازار لوازم خانگی ترکیه

admin
با توجه به گزارش های منتشر شده در سال 2017، بازار لوازم خانگی ترکیه در تمامی بخش ها از روند رو به رشدی برخوردار بوده