لوازم خانگی تولیپس

بازنگری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کارت بازرگانی نیازمند بازنگری جدی

admin
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث سوء استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای یا توافقی گفت: شاید فلسفه ی صدور کارتهای بازرگانی برای