لوازم خانگی تولیپس

بحران صنعت لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

بحران های پیش روی صنعت لوازم خانگی ایران در سال 98

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع مهم در کشور محسوب می شود که البته