لوازم خانگی تولیپس

برق خانوار

فناوری

ساخت پنل های خورشیدی ترکیبی خانگی توسط یک شرکت دانش بنیان

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پنل های خورشیدی ترکیبی خانگی شدند