لوازم خانگی تولیپس

برنامه دستور غذایی

اخبار لوازم خانگی خانه هوشمند لوازم خانگی خارجی

بوش با همکاری دراپ آشپزخانه هوشمند خود را معرفی کرد

admin
بنابر گزارشات اخیر، لوازم خانگی بوش از یک آشپزخانه ی هوشمند با همکاری Drop (یک برنامه دستور غذایی) رونمایی کرد.