لوازم خانگی تولیپس

تعرفه مشترکان پر مصرف

اخبار لوازم خانگی

کولرهای گازی، مصرف‌کنندگان اصلی برق

admin
یکی از مصرف‌کنندگان اصلی برق کولرهای گازی است، کولرهایی که عمدتا به‌صورت وارداتی وارد کشور می‌شوند و متاسفانه از استانداردهای کافی نیز برخوردار نیستند.