لوازم خانگی تولیپس

تعزیرات حکومتی خوزستان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مبدا ورود کالاهای قاچاق به کشور استان خوزستان نیست

admin
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: استان خوزستان علی رغم آنکه یک استان مرزی است اما محل گذر است و مبدا ورودی کالای قاچاق به درون