لوازم خانگی تولیپس

تعمیر

سایر خبرها فناوری

حجم تقاضا در بازار رایانه کاهش یافت

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه برخی از افراد بنابر شرایط اقتصادی و