لوازم خانگی تولیپس

تغییرات نرخ ارز

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

بروز تغییرات در قیمت فروش لوازم خانگی ناشی از تغییرات نرخ ارز است

admin
معاون نظارت سازمان حمایت با اشاره به مسئولیت سازمان حمایت در نظارت بر واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی ، گفت: بروز تغییرات در قیمت فروش