لوازم خانگی تولیپس

تفکیک وزارت صمت

سایر خبرها

راه اندازی واحدهای تولیدی با همت و برنامه ریزی

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: راه اندازی واحدهای تولیدی و کارخانجاتِ ورشکسته و یا نیم