لوازم خانگی تولیپس

تلویزیون داخلی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تولید تلویزیون ایرانی صحیح نیست

زهرا سیاحی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی معتقدند عبارت “تولید تلویزیون ایرانی” درست نیست و این موضوع باعث