لوازم خانگی تولیپس

تلویزیون های 8K

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

انجمن صنعت فناوری برای تلویزیون‌های 8K استاندارد تعیین کرد

زهرا سیاحی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، انجمن فناوری های مصرفی آمریکا از ارائه استاندارد برای صنعت تلویزیون های 8K به