لوازم خانگی تولیپس

توسعه صادرات غیرنفتی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

صادرکنندگان چقدر وام گرفته‌اند؟

admin
با توجه به اینکه در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سه ردیف اعتباری شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای جهت