لوازم خانگی تولیپس

توقف صادرات لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

توقف صادرات لوازم خانگی به دنبال تغییر سیاست‌های ارزی

admin
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: در سال جاری هدف‌گذاری برای حضور در کشورهای مستقل مشترک المنافع( cis ) انجام شده