لوازم خانگی تولیپس

تولیدکننده

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

دام انحصار این بار برای صنعت لوازم خانگی؟

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، وزارت صنعت، معدن و تجارت، افق ۱۴۰۴ خود را در بخش صنایع لوازم خانگی، در
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تکلیف تولیدکننده را برای ۲ سال آینده روشن کنیم

admin
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت دوازدهم باید بهبود فضای کسب و کار را برای بخش تولید در دستور کار