لوازم خانگی تولیپس

تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

انتقاد مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک از نبود رویکرد صادرات محور در مناطق آزاد

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک گفت: نباید اجازه دهیم از مناطق آزاد