لوازم خانگی تولیپس

تولید بی کیفیت

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تامین قطعات لوازم خانگی از شرکت های درجه 3 چینی/ فرار از تحریم به قیمت زیان مالی خریداران

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، طی چند وقت گذشته شکایت های فراوانی از برخی محصولات لوازم خانگی داخلی شده