لوازم خانگی تولیپس

تولید پوشاک داخلی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

گمرک با ساماندهی واردات، تولید پوشاک داخلی را تقویت کرد

admin
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک کشور گفت: وضعیت پوشاک کشور به دلیل واردات بی رویه بسیار نابسامان بود و گزارش هایی در