لوازم خانگی تولیپس

تولید کنندگان صندوق های فروشگاهی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

اطلاعیه اتاق اصناف ایران پیرامون اعلام مشارکت تولید کنندگان صندوق های فروشگاهی

admin
در راستای فراخوان اعلام شده جهت همکاری تولیدکنندگان صندوق های فروشگاهی طبق اعلام آمادگی صورت گرفته از سوی شرکتهای فعال این حوزه پس از بررسی