لوازم خانگی تولیپس

تولید گاز

سایر خبرها ویدیوهای لوازم خانگی

چگونه در برزیل از زباله، گاز تولید می کنند؟ ببینید

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، در یک طرح جدید در شهر ریودوژانیرو، گاز متان زباله ها جمع آوری شده