لوازم خانگی تولیپس

تکذیب

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تکذیب اخراج 140 کارگر کارخانه تولید لوازم خانگی برفاب

admin
رئیس هیات مدیره کارخانه تولید لوازم خانگی برفاب شهرکرد، اخراج 140 کارگر و تعطیلی خطوط تولید این کارخانه را تکذیب کرد.