لوازم خانگی تولیپس

جلسه متشرک تولید و بانک

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

جلسه مشترک تولید و بانک/ توزیع هدفمند ۵۰ هزار میلیارد تسهیلات

admin
در جلسه مشترک شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جریان تامین مالی در قالب تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال