لوازم خانگی تولیپس

جهاد

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

تعمیر لوازم خانگی شهرستان جاسک توسط اداره فنی و حرفه ای

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جاسک گفت: در این طرح، مربیان و