لوازم خانگی تولیپس

جوابیه شرکت سامسونگ

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

جوابیه شرکت سامسونگ به یک خبر

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، پیرو درج خبری مبنی بر تعطیلی و کاهش بی سابقه تولید لوازم خانگی سامسونگ در کشور؛