لوازم خانگی تولیپس

حجم کم نقدینگی

سایر خبرها

باید ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی در اختیار خود این بخش قرار بگیرد

admin
به دنبال اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره انجام تغییراتی در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: