لوازم خانگی تولیپس

حذف دلال ها

اخبار لوازم خانگی

قیمت های لوازم خانگی براساس نرخ ارزی دریافتی و سودهای قانونی تعیین می شود

admin
این روزها دیگر خبری از کمبود یا احتکار لوازم خانگی به گوش نمی رسد، چه عاملی باعث ایجاد چنین ثباتی در بازار شده است؟