لوازم خانگی تولیپس

حساب مرزنشینان پاوه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

واریز 30 میلیارد ریال به حساب مرزنشینان پاوه

admin
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: بیش از 30 میلیارد ریال از محل مبادلات مرزی بازارچه شوشمی از اوایل تیرماه تاکنون به حساب مرزنشینان شهرستان پاوه