لوازم خانگی تولیپس

حسن حنان

سایر خبرها

۲۰ هزار تن شکر با قیمت ۳ هزار ۴۰۰ تومان در سراسر کشور توزیع می شود

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به حمل ۲۰ هزار تن شکر