لوازم خانگی تولیپس

حسگرهای اثرانگشت

سایر خبرها فناوری

رواج حسگرهای اثرانگشت یکپارچه با نمایشگر

admin
تحلیلگران برآورد کرده‌اند تولید و استفاده از حسگرهای اثرانگشت یکپارچه با نمایشگر در سال آینده توسط تولیدکنندگان موبایل رواج بیش‌تری پیدا خواهد کرد.