لوازم خانگی تولیپس

حمایت از تولید و کالای ایرانی

سایر خبرها

دور زدن کالای ایران مجازات دارد/وزرا گزارش مصرف تولید داخل ارائه دادند

admin
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی از اصلاح دو مورد در قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل خبر داد و گفت: