لوازم خانگی تولیپس

حمیدرضا صالحی

سایر خبرها

استفاده از کارت بازرگانی برای تجارت در دنیا منسوخ شد

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی برضرورت جمع آوری کارت بازرگانی مانند همه جای دنیا