لوازم خانگی تولیپس

خالص فروشی کالا

سایر خبرها

تصویب پیشنهاد اداره‌کل تعزیرات تهران برای خالص‌فروشی کالاها

admin
پس از 15 ماه پیگیری از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، موضوع خالص فروشی کالاها در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان