لوازم خانگی تولیپس

خانوار

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

جزئیات آمار دسترسی خانوارها به وسایل ارتباطی

admin
ال کا ایران : بر اساس گزارش مرکز آمار،۸۸.۲ درصد خانوارها به رادیو، ۹۹.۳ درصد به تلویزیون، ۹۸.۷ درصد به تلفن، ۵۷.۴ درصد به رایانه،