لوازم خانگی تولیپس

خودکفایی

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

نقش غیرقابل انکار ارز در صنعت لوازم خانگی

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مدیرعامل شرکت تکنولایو گفت: باید تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایرانی به این باور برسند که